The Ultimate Guide To เพรสเชอร์เกจ wika

·นอกจากตัวเรือนแล้วสเกลเข็มและชิ้นส่วนอื่น ๆ ยังคงปราศจากสนิมแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพที่สะอาดตลอดเวลา [การประยุกต์ใช้งาน]

โปรดใช้กาลักน้ำที่ด้านหลักของ เกจวัด สำหรับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง

ฝาปิดแบบใสพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา (ฝาใสถอดออกได้) ปลาย เบอร์ประแจ ยื่นออกมา

การทดสอบทำได้โดยถอดหัวเทียนของกระบอกสูบนั้นออกแล้วขันเกลียวข้อต่อของเครื่องวัดเข้าไปแทน (อย่าลืมถอดสายหัวเทียนทุกเส้นออกจากหัวเทียน) แล้วทดลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดู เครื่องยนต์จะหมุนแต่ไม่ติด แล้วอ่านค่าความดัน(กำลังอัด) บนเครื่องวัด

หน้าแรก บทความทั้งหมด เพรสเชอร์เกจ หรือ เกจวัดแรงดัน เพรสเชอร์เกจ ไดอะแฟรมซีล คือ หรือ เกจวัดแรงดัน

เกจวัดความดันสำหรับเครื่องดูดฝุ่นชนิดเกลียวด้านหลัง [คุณสมบัติ]]

เหมาะสำหรับการวัดที่ต้องใช้ความเร็ว หรือทำงานด้วยมือเดียว พร้อมผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้ 

และอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ เกจ์วัดรอบเครื่องยนต์ เบนซิน ตัววัดน้ำมันเครื่องที่เอาไว้ วัดว่าน้ำมันเครื่องว่าเป็นยังไง และตัวต่อไปคือ เกจวัดรอบเครื่อง ยนต์ที่เอาไว้ใช้ เรียกแรงม้าของเครื่องยนต์ ให้แรงสม่ำเสมอ

เกจวัดความดันแบบมีเครื่องหมายความปลอดภัย

ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนฝาปิดแบบใส (ฝาปิดแบบใสไม่สามารถถอดออกได้)

ใบเสนอราคา 

หมวดหมู่สินค้า แบรนด์ เพรสเชอร์เกจ ดิจิตอล แบรนด์ทั้งหมด

การ ล้างไขมันใน ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ

ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนฝาปิดแบบใส (ฝาปิดแบบใสไม่สามารถถอดออกได้)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Ultimate Guide To เพรสเชอร์เกจ wika”

Leave a Reply

Gravatar